RmDir、MkDir

  我們可以利用MkDir製作目錄、RmDir刪除目錄:

MkDir "C:\目錄名" '如果目錄已經存在則轉回錯誤
RmDir "C:\目錄名" '如果目錄不存在則轉回錯誤


上一頁